Okres wypowiedzenia umowy o pracę – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

  • 08.05.2018, 11:00
Okres wypowiedzenia umowy o pracę – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć
Sposobów rozwiązania umowy jest wiele. Podobnie jak przyczyn: małe zarobki, brak perspektyw, nieprzyjemna atmosfera. Jednym ze sposobów rozwiązania umowy jest wypowiedzenie. Tak naprawdę może ono przyjąć różne formy, zależy to od rodzaju umowy. Sprawdź, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę – co to jest?

Jeśli nasze zarobki są niesatysfakcjonujące warto zmienić pracę poprzez wypowiedzenie umowy. To jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, które ma na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja – pracownika lub pracodawcy.

Okresy wypowiedzenia

Każda ze stron, która zawiera umowę o pracę na okres próbny, określony, czy też nieokreślony, może rozwiązać ją za wypowiedzeniem. Okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od takich czynników jak:

  • rodzaj zawartej umowy,
  • czas, na który została zawarta umowa – odnosi się to szczególnie do  umów terminowych,
  • okres zatrudnienia u danego pracodawcy – ten czynnik jest niezwykle ważny w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

W jaki sposób ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę?

To, w jaki sposób będziemy ustalać okres wypowiedzenia zależy od tego, jak wyznaczony jest okres wypowiedzenia: w dniach, tygodniach, czy może miesiącach?

Okres wypowiedzenia umowy liczony w miesiącach

Pierwszy dzień kalendarzowego miesiąca jest momentem, od którego liczy się czas wypowiedzenia, jeżeli następuje po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Zatem, okres wypowiedzenia kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Pierwsza niedziela występująca po dniu złożenia wypowiedzenia to moment, od którego wypowiedzenie zaczyna się liczyć. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych. Ostatnim dniem okresu wypowiedzenia jest sobota.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

Pierwszy dzień wypowiedzenia umowy to dzień roboczy, który następuje po doręczeniu wypowiedzenia. W tym przypadku rozpatruje się wszystkie dni poza niedzielami oraz dniami świątecznymi.

--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: