Nowogard: Laury Cisowe za rok 2017 zostały rozdane

  • 4.05.2018, 11:18
  • str
Nowogard: Laury Cisowe za rok 2017 zostały rozdane
W sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury, już po raz czternasty, wręczono wyróżnienia honorowe „LAUR CISOWY”.

Przy tradycyjnie wypełnionej sali wszystkich uczestników przywitał Robert Czapla. wśród przybyłych gości znaleźli się: Przy wypełnionej zaproszonymi gośćmi sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury, Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla, przywitał zebranych gości, a byli to m. in.: Jerzy Kotlęga i Dariusz Wieczorek - radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Kazimierz Lebas, Kazimierz Ziemba, Jerzy Jabłoński i Marcin Fedeńczak – radni Rady Powiatu w Goleniowie, Starosta Goleniowski, radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, sołtysi gminy Nowogard, dotychczasowi laureaci Laura Cisowego, mistrzyni olimpijska Ewa Durska, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie Łukasz Brodziak, Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie Marek Michalak, Dyrektor ZK ppłk Mariusz Dominowski, Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie Krzysztof Targoński, Komendant komisariatu Policji w Nowogardzie Dorota Zając, Tomasz Kamiński z Nadleśnictwa Nowogard, dyrektorzy nowogardzkich szkół oraz delegacje z miast partnerskich: z Heide (Niemcy) – Frannz Helmut Pohlmann (Przewodniczący Rady Miejskiej w Heide) oraz radni z Heide Christel i Manfred Will, Sven Görber i tłumacz Anna Krauß; z Gützkow (Niemcy): burmistrz Juta Dinse, zastępca burmistrza Peter Schmidt, Lars Wilhelm i Przewodniczący Związku Bractw Kurkowych Thomas Hanusch; z Kävlinge (Szwecja): burmistrz Pia Almström wraz z mężem Tommy oraz urzędnicy Sofia Floreyby i Mats Rosén.

Po przywitaniu wszystkich zebranych gości, burmistrz Robert Czapla, zaprezentował najważniejsze osiągnięcia i zmiany, jakie nastąpiły w mieście i w gminie Nowogard w minionym roku.

Następnie głos zabrali przedstawiciele miast partnerskich: z Heide Frannz Helmut Pohlmann, Gützkow Juta Dinse oraz przedstawiciel z miasta partnerskiego Kävlinge Pia Almström.

Wszyscy ono gratulowali burmistrzowi dotychczasowych osiągnięć oraz umiejętności pozyskiwania środków unijnych i to w tak znacznej wielkości. Zazdroszczę Wam, że możecie korzystać z funduszy unijnych i tak pięknie się rozwijać – powiedziała w swym krótkim przemówieniu burmistrz Kävlinge Pia Almström. - Możecie inwestować w drogi oraz w wymianę sieci kanalizacyjnej, my już nie możemy niestety korzystać z tego programu, który został uruchomiony dla tzw. nowych członków UE. Byłam tu u was 15 lat temu i od tego czasu miasto bardzo, a to bardzo się zmieniło – wypiękniało. To znaczy, że umiejętnie z tych pieniędzy korzystacie.

Następnie przystąpiono do wręczania odznaczenia Laur Cisowy. Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury odczytała werdykt Kapituły Lauru Cisowego.

Tegoroczni laureaci:

Jerzy Wolny

Kategoria – działalność społeczna

Od 1978 roku jest mieszkańcem Nowogardu. Był zawodnikiem sekcji piłki nożnej, a po zakończeniu kariery zawodniczej działał w Zarządzie Ludowego Zespołu Sportowego ,,Pomorzanin'' Nowogard. W latach 1987 – 2011 pełnił funkcję sekretarza i kierownika klubu. Wieloletni sędzia piłki nożnej i piłki ręcznej. Jako działacz Klubu LKS ,,Pomorzanin'' i Ludowych Zespołów Sportowych był organizatorem i współorganizatorem imprez sportowo – rekreacyjnych , spartakiad na terenie miasta i gminy Nowogard. Był radnym II i III kadencji Rady Miejskiej w Nowogardzie. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu powstała sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4 na osiedlu ,,Bema''.

Na szczeblu województwa Jerzy Wolny jest Sekretarzem Zarządu Klubu Seniora Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie.

Pan Jerzy Wolny za swoją pracę na rzecz sportu otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń m.in. Złotą i Brązową Honorową Odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej, Złotą Honorową Odznakę Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, Brązową Odznakę ,,Zasłużony dla Sportu'' oraz medale z okazji : 90 – lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej, 60 – lecia Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej , 70 – lecia Ludowego Zrzeszenia Sportowego.

Jerzy Wolny promuje środowisko lokalne w województwie zachodniopomorskim w dziedzinie kultury i sportu.

Kazimiera Fecak

Kategoria – działalność społeczna

Kazimiera Fecak ponad 40 lat pracowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. Należy do czołówki nowogardzian kreujących kulturę i czytelnictwo naszego regionu. Pani Kazia jest skarbnicą wiedzy o Ziemi Nowogardzkiej i jej mieszkańcach. Została odznaczona ,,Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury'' oraz otrzymała wiele wyróżnień, podziękowań i dyplomów. Po przejściu na emeryturę aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Nowogardzkiej pełniąc funkcję członka Zarządu. Współorganizuje Izbę Pamięci Ziemi Nowogardzkiej. Współtworzy ,,Słownik Nowogardzian''. Organizuje spotkania z cyklu ,,Ocalić od zapomnienia'', przedstawiając ważnych, znaczących, aczkolwiek już nieżyjących mieszkańców naszego miasta.

Kazimiera Fecak działa aktywnie w Towarzystwie Przyjaciół Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. Jest moderatorką Dyskusyjnego Klubu Książki dla seniorów i współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Na szczeblu wojewódzkim reprezentuje Nowogard na konferencjach ,,Ludzie Książki Pomorza Zachodniego'' w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Dorota Banach

Kategoria – działalność społeczna

Od 2008 roku jest Prezesem Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych ,,Serduszko'' w Nowogardzie. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności wspiera wszelkie inicjatywy mające na uwadze wszechstronny rozwój dzieci niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć terapeutyczno – edukacyjnych, rehabilitacyjnych wspomagających rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny.

Prywatnie jest mężatką i matką trójki wspaniałych dzieci. Udziela informacji, służy wsparciem i pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością dzieci, które również dotyczą jej rodziny. Ponadto jest autorem i koordynatorem projektów realizowanych na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia ,,Serduszko'', w ramach których organizowane są wyjazdy do ośrodków kulturalnych rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dorota Banach jest także inicjatorem organizacji Obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Nowogardzie. Obchody po raz pierwszy odbyły się w 2014 roku. Od kilku lat w maju ulicami naszego miasta przechodzi głośny i kolorowy pochód , w którym biorą udział pracownicy i podopieczni placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z całego powiatu goleniowskiego, dzieci i młodzież z nowogardzkich szkół oraz członkowie Stowarzyszenia ,,Serduszko''. Po zakończeniu pochodu na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie przy rozstawionej scenie odbywają się gry i zabawy integracyjne oraz występy artystyczne w wykonaniu osób niepełnosprawnych.

W maju 2015 roku Dorota Banach została powołana do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w której pełni funkcje przewodniczącej. Na szczeblu województwa w ramach PRZYSTANKU WOLONTARIAT otrzymała wyróżnienie za zaangażowanie w działania na rzecz innych oraz promocję wolontariatu na Pomorzu Zachodnim.

Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,,DĄB''

Kategoria – działalność społeczna

Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,,DĄB'' powstało w 2008 roku z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej. Stowarzyszenie zostało powołane, aby stworzyć szanse na pozyskanie środków zewnętrznych. Grupa założycielska to 28 osób, w chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 40 członków. Główne cele Stowarzyszenia to : promocja sołectwa Dąbrowa oraz całej gminy Nowogard, kształtowanie aktywnych postaw w życiu społecznym mieszkańców, organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Stowarzyszenie bardzo mocno współpracuje z Sołtysem i Radą Sołecką organizując corocznie Dzień Dziecka, choinkę dla dzieci z sołectwa, odpust parafialny i dożynki. Od początku działalności Stowarzyszenie aktywnie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na swoją działalność. Zrealizowało 15 projektów w ramach których organizowane były wyjazdy edukacyjne dla mieszkańców , wyjazdy kulturalne do teatru, opery i kina, zajęcia plastyczne dla dzieci , zajęcia rekreacyjne dla dorosłych – fitnes i zumba oraz Spotkanie Dąbrowiaków - spotkanie pokoleń po latach. Zrealizowano również projekty inwestycyjne związane z poprawą estetyki miejscowości , odnowiono plac zabaw, wykonano nowe skwery z kwiatami , zrobiono boisko do kosza oraz wiatę na boisku. Dodatkowo w kilku projektach Stowarzyszenie występowało jako opiekun przy realizacji projektów przez grupy mieszkańców innych miejscowości naszej gminy, gdzie nie działają stowarzyszenia.

Od momentu powstania Stowarzyszenia Mieszkańców Dąbrowy ,,DĄB'' Prezesem jest Zbigniew Florkowski. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu Stowarzyszenie działa bardzo aktywnie w Dąbrowie , w gminie Nowogard oraz na szczeblu powiatu goleniowskiego i województwa zachodniopomorskiego osiągając wymierne sukcesy.

Państwo Maria i Adam Dembińscy

Z.P.U.H ,,DEMGRAD'' s.c

Kategoria – biznes i gospodarka

Od prawie 30 lat firma prowadzi prace remontowo – budowlane budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, kościoły na terenie gminy Nowogard oraz powiatów : goleniowskiego, łobeskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego i kamieńskiego. Wykonane inwestycje na terenie gminy Nowogard to między innymi :

- dach ratusza w Nowogardzie

- dach kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

- odbudowa dachu i wieży kościoła w Świerczewie

- remont dachu i wieży kościoła w Strzelewie i w Jarchlinie

- docieplenia i elewacje budynków mieszkalnych ( w tym wyróżnionych nagrodą za najładniejszą elewację)

- remonty szkół i obiektów użyteczności publicznej ( w tym : SP w Orzechowie, SP w Wierzbięcinie, ,,Dom Harcerza'', budynek w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, obiekt edukacyjny ,,Zielona Kuźnia'' )

- fermy zwierząt futerkowych

Państwo Maria i Adam Dębińscy prowadzą także hurtownię chemii budowlanej i gospodarczej przy ul. Bohaterów Warszawy 109 w Nowogardzie oraz w Gryficach przy ul. Ks. Stanisława Ruta 17.

Właściciele firmy od początku swojej działalności postawili na dążenie do wysokiego standardu wykonywanych usług remontowo-budowlanych i zbudowali opinie rzetelnej profesjonalnej firmy, która działając na lokalnym rynku zapewnia zatrudnienie mieszkańcom gminy Nowogard.

Adam Dembiński jest członkiem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie sprawując funkcję skarbnika w Zarządzie oraz aktywnie angażuje się w jego działalność.

Franz Helmut Pohlmann

Kategoria – Specjalny ,,Laur Cisowy''

Franz Helmut Pohlmann jest Przewodniczącym Rady Miejskiej w Heide, które jest miastem partnerskim Nowogardu od 1996 r. Franz Helmut Pohlmann pełni tą zaszczytną funkcję od dziesięciu lat. Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Heide aktywnie działa na rzecz wzmacniania współpracy zagranicznej z miastem Nowogard. Dzięki tej współpracy społeczeństwa Nowogardu i Heide uczestniczą w ważnych dla sowich miast wydarzeniach. Delegacje miasta Heide z Franzem Helmutem Pohlmannem są niemal zawsze obecne na obchodach Święta Nowogardu, Majówki czy festiwalu Lata z Muzami. Franz Helmut Pohlmann aktywnie działa na rzecz wymiany młodzieży między Heide i Nowogardem. Od 22 lat trwa wymiana uczniowska między szkołami: II LO w Nowogardzie i Gymnasium Heide OST. Zwyczajem stało się już, że Franz Helmut Pohlmann przyjmuje nowogardzką delegację młodzieży w ratuszu i przedstawia naszej młodzieży uroki miasta partnerskiego Heide. Tak dobra współpraca partnerska przyniosła również wiele innych inicjatyw m.in. wymiana książek między bibliotekami z miast partnerskich, czy pomoc rzeczowa dla Nowogardzkiego Szpitala. Dzięki zaangażowaniu Franza Helmuta Pohlmanna współpraca miast partnerskich Heide i Nowogard jest tak rozwinięta przez co wychowujemy młodzież w przyjaźni i tolerancji, mamy możliwość poznawania naszych kultur, a mieszkańców Heide możemy nazywać „parterami”.

Jan Tandecki

Kategoria – Złoty ,, Laur Cisowy''

Swoją przygodę ze sportem w Nowogardzie Jan Tandecki rozpoczął w 1971 r., jako zawodnik III – ligowej drużyny piłki siatkowej – LZS Błotno. Od roku 1973 inicjator i twórca sekcji kolarskiej w Ludowym Klubie Sportowym ,,Pomorzanin''. Sekcja liczyła ok. 20 osób. Kolarze reprezentowali Nowogard na wyścigach w kraju i za granicą. Odnosili sukcesy na Mistrzostwach Polski na szosie , torze i w przełajach oraz w mistrzostwach okręgu.

Od 1990 roku Jan Tandecki wspólnie z kolegami występował w drużynie ,,Oldboye'' Nowogard, która rozgrywała mecze piłki nożnej na terenie kraju i za granicą. Efektem tych działań były spotkania w piłce nożnej w 1995 i 1996 roku z ,,Orłami Górskiego'' na stadionie w Nowogardzie.

W 1996 roku został Przewodniczącym Miejsko – Gminnego Zrzeszenia LZS w Nowogardzie, którym kieruje do chwili obecnej. Stowarzyszenie to zajmuje się organizacją sportu na terenie wiejskim. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotą Odznaką ,,Zasłużony dla kolarstwa polskiego'' oraz ,,Zasłużony działacz LZS''. Był radnym Rady Miejskiej w Nowogardzie w III, IV i VI kadencji.

Antoni Bielida

Kategoria – Złoty ,,Laur Cisowy''

Antoni Bielida w 2003 r został wybrany Przewodniczącym Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI. Pełnił tę funkcję społecznie do 2007r. W początkowych latach działalności Celowy Związek Gmin R-XXI przygotowywał dokumentacje planistyczne umożliwiające przyjęcie rozwiazań dotyczących gospodarki odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Związku.

W 2011 roku, uchwałą Walnego Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI, Antoni Bielida został powołany na funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku. Obecnie Celowy Związek Gmin R-XXI zrzesza 27 gmin województwa zachodniopomorskiego i zatrudnia 162 osoby.

Celowy Związek Gmin R-XXI prowadzi Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, który jest regionalną instalacja przetwarzania odpadów komunalnych na obszarze 1/4 województwa zachodniopomorskiego. Zakład prowadzi działalność od 2013 roku i jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Polsce, maksymalnie zmniejszajac ilośc odpadów wymagajacych składowania przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkodliwego oddziaływania obiektu na środowisko. Prowadzone są również działania edukacyjne w formie scieżki edukacyjnej.

Antoni Bielida był radnym Rady Miejskiej w Nowogardzie w II, V i VI kadencji, w tym Przewodniczącym Rady VI kadencji. Był Wicestarostą Powiatu Goleniowskiego w latach 1998 – 2002 oraz Zastępcą Burmistrza Nowogardu w latach 2002- 2006.

 

str

Zdjęcia (38)

Podziel się:
Oceń:
  • TAGI:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu ECHOmedia.info z siedzibą w Gryficach jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe