WSTĄP DO POLICJI - ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!

 • 04.06.2021, 12:54
 • KPP Gryfice
WSTĄP DO POLICJI - ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!
Gwarantujemy stałe i ciekawe warunki pracy oraz możliwość awansu i rozwoju zawodowego, a także pełne zabezpieczenie socjalne. Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane w systemie ciągłym, zatem można je składać w dowolnym terminie, osobiście w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205 tel. 47 78 22 581 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.Osoby zainteresowane ofertą służby w Policji serdecznie zapraszamy.

 

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

13 lipca 2021

15 września 2021

3 listopada 2021

30 grudnia 2021

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WAŻNA INFORMACJA – SKRÓCENIE KARENCJI

Informujemy, iż w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.) uległy skróceniu okresy karencji poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Aktualnie obowiązujące okresy karencji po negatywnym wyniku z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego wynoszą:

- 2 miesiące po teście sprawności fizycznej,

- 10 miesięcy po teście psychologicznym,

- 6 miesięcy po rozmowie kwalifikacyjnej;

- 12 miesięcy po postępowaniu sprawdzającym,

- 12 miesięcy po komisji lekarskiej.

Zmiany wskazane w rozporządzeniu dotyczą również kandydatów, wobec których zakończono postępowania przed dniem 5 sierpnia 2020 r.

WAŻNY KOMUNIKAT

Kandydaci do służby w Policji chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do pokonania toru przeszkód, mają taką możliwość w każdy poniedziałek w godz. 10:15-13:00 w hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu (SDS) ul. Wąska 16.

Chęć udziału w zajęciach proszę potwierdzić w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Szczecinie z kilkudniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem 47 78 11 235 lub pocztą e-mail [email protected] (ilość miejsc ograniczona).

Na hali sportowej wymagane jest obuwie zmienne z jasną podeszwą, nie zostawiającą śladów na parkiecie.

W czasie oczekiwania na zajęcia w holu obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

Osoby, które wcześniej nie potwierdzą chęci udziału z zajęciach lub zgłoszą się na halę po godzinie 10:15 nie zostaną dopuszczone do zajęć.

WYMOGI FORMALNE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2020 poz. 360 z późn. zm.) służbę w policji może pełnić osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

 

UPOSAŻENIE POLICJANTÓW OD 01 STYCZNIA 2020 R.

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – ok 3000 zł netto + dodatek za wysługę lat,
 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) – ok. 4000 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Ponadto zostając policjantem zyskujesz:

 

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,
 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,
 • precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego, nagrody jubileuszowe (po 20,25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego wynagrodzenia), nagrody uznaniowe
 • stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),
 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zróżnicowany system szkoleń,
 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

- podanie o przyjęcie do służby,

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

Dokumenty należy składać osobiście.

 

2. Test wiedzy

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test ma charakter rankingowy. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

 

3. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Test ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, siły i motoryki kandydata. Test przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny wynoszący 1 min 41 s. Film instruktażowy przedstawiający test sprawności jest dostępny na stronie www.praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,Test-sprawnosci-fizycznej.html

 

4. Test psychologiczny

Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Do testu przystępuje kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzenia.

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata do służby w Policji i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywację do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

6. Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

7. Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Postępowanie sprawdzające rozpoczyna się w chwili złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostępu do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Kandydaci są informowani o terminie i miejscu złożenia wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA UZYSKAĆ:

osobiście w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

pod nr telefonu tel. 47 78 22 581

osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie lub pod nr telefonu

47 78 12 000

47 78 11 261

47 78 11 235

47 78 11 253

 

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

 

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. 2012 poz. 432 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2020 poz. 360 z późn. zm.)

 

KPP Gryfice

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu ECHOmedia.info z siedzibą w Gryficach jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe