Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń w ramach programu „Czyste Powietrze”

  • 18.11.2020, 11:58
  • Gmina Gryfice
Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń w ramach programu „Czyste Powietrze”

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 Programu „Czyste Powietrze”. W Gminie Gryfice zaświadczenia są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwestę wydawanych zaświadczeń reguluje art. 411 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), według tego przepisu:

10g. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

10j. Gospodarstwo domowe tworzą:
1)osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2)osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jak wynika z powyższej treści przepisu organ uprawniony powinien wziąć pod uwagę osoby spokrewnione lub niespokrewnione będące w faktycznych związku (konkubentów), jeśli wspólnie mieszkają i gospodarują z wnioskodawcą. Zatem przesłanka wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania będzie mieć istotne znaczenie w tym kontekście.

Za jaki okres należy uwzględniać dochód ?
10k. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 10g, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Powyższy przepis daje wskazówkę, co do okresu który należy wziąć pod uwagę przy ustaleniu przeciętnego miesięcznego dochodu. Przepis ten uzależnia sytuację od okresu w którym wnioskodawca złoży żądanie.
Tak więc jeśli żądanie zostało złożone:
1. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku – należy brać pod uwagę przedostatni rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym złożono żądanie,
2. w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku – należy brać pod uwagę ostatni rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym złożono żądanie

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym o niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
a także inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych/pozostawienie bez rozpoznania
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Gdzie będą przyjmowane wnioski:
Przyjmowaniem wniosków i wydawaniem zaświadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach zajmuje się Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 385 32 85

Tak można złożyć wniosek o zaświadczenie:
- dostarczyć wniosek osobiście ( wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przez Urzędem Miejskim)
- wysłać pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach Plac Zwycięstwa 37
- wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Druki wniosków dostępne są w punkcie przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Gryficach lub w poniższym załączniku.

Pliki do pobrania:

Gmina Gryfice

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu ECHOmedia.info z siedzibą w Gryficach jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe