Kolejny zbiornik retencyjny w Nadleśnictwie Gryfice

  • 27.05.2020, 11:52
  • str
Kolejny zbiornik retencyjny w Nadleśnictwie Gryfice
Lasy państwowe w ramach funkcjonującego od 2016 roku „Kompleksowego programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych realizują zadania w ramach programu związanego z retencją wód na terenach leśnych. Aktualnie w związku z nasilającymi się zmianami klimatu skutkującymi coraz większym deficytem wód gruntowych to zadania o szczególnym znaczeniu.

W ostatnim okresie na terenie Nadleśnictwa Gryfice powstały 3 nowe obiekty spełniające funkcje retencji wód w w leśnictwach Raduń i Lubin funkcje retencyjne a w leśnictwie Mrzeżyno również pełni funkcje ochrony przeciwpożarowej. na tym terenie to ważna funkcja jako, że obejmuje drzewostan nadmorski na ubogich borowych siedliskach ze znacznym zagrożeniem pożarowym związanym też z dużym ruchem turystycznym w regionie. Obok zbiornika o pojemności 547 m3 wykonana została specjalna zatoka manewrowa dla pojazdów straży pożarnej, wyremontowano też drogę pożarową.

Pozostałe obiekty pełnią funkcje retencyjne magazynując łącznie ponad 5000 m3 wody.

Najnowszy – niedawno oddany do użytku na terenie leśnictwa Lubin to jednocześnie największy zlokalizowany na obszarze 33,5 ara obejmuje 3 ułożone kaskadowo zbiorniki, połączone bystrotokami z kamienia łamanego spowalniającymi dodatkowo przepływ wody oraz na dopływowej naturalnej strudze powstało 8 obiektów piętrzących wodę co już widocznie wpływa na odnawianie się lokalnej flory i fauny, ślady przy zbiornikach świadczą, że nowe obiekty pełnią też funkcję wodopoju dla leśnej zwierzyny. .

Zrealizowana inwestycja to praktycznie odnowienie i odbudowa zbiorników które funkcjonowały jeszcze przed wojną i z czasem uległy kompletnej degradacji.  

To nie koniec działań Nadleśnictwa na rzecz ochrony środowiska i przywracania naturalnych funkcji leśnego ekosystemu realizowanego w symbiozie z prowadzeniem też normalnej komercyjnej gospodarki leśnej.

W najbliższym czasie powstaje plan kolejnych działań w ramach programów ekologicznych ale o szczegółach będziemy oczywiście informować naszych czytelników wraz z realizacją konkretnych działań.

str

Zdjęcia (20)

Podziel się:


Komentarze (0)


Pozostałe