Pierwszy jubileusz pierwszej w Polsce Przyparafialnej jednostki OSP

  • 28.05.2020, 10:07
  • str
Pierwszy jubileusz pierwszej w Polsce Przyparafialnej jednostki OSP
W kościele parafialnym w Konarzewie odbył się skromny ale wyjątkowy w skali kraju jubileusz. Pierwsza rocznica powstania Przyparafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzewie.

Przypomnijmy, 24 maja 2019 roku zebrał się 12 osobowy komitet założycielski który podjął uchwałę o utworzeniu przyparafialnej jednostki OSP w Konarzewie. Jak mówi Mariusz Pietrzak z OSP Konarzewo – brakowało nam instytucji która zapełniałaby luki związane z kulturą i bezpieczeństwem. Takie funkcje w naszym kraju z powodzeniem i od dawna łączy OSP RP. Wiele lat temu w Konarzewie działała już ochotnicza straż, ale nie przetrwała próby czasu. Teraz pojawiła się okazja aby ją reaktywować, na nowych zasadach. Dlaczego przyparafialna? Na pewno dużą rolę pełni tu postawa księdza proboszcza który jest nie tylko duszpasterzem ale też inspiratorem i organizatorem życia społecznego parafii. Ksiądz jest nie tylko czynnym strażakiem który oczekuje na zakończenie – przerwanego przez ogłoszenie stanu pandemii - szkolenia i będzie czynnym strażakiem – ratownikiem. Tern działania OSP w Konarzewie to teren parafii obejmujący miejscowości dwóch gmin, parafialny budynek gospodarczy decyzją proboszcza zostanie zaadoptowany na w pełni funkcjonalną Remizę, a remiza jest potrzebna bo Przyparafialna OSP w Konarzewie ma już dwa strażackie samochody – jeden operacyjno-reprezentacyjny i drugi bojowy- ratowniczo-gaśniczy.

Jednostka aktualnie wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą liczy 30 członków, w tym jednym z dwóch honorowych członków jest ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga.

18 strażaków jest gotowych do akcji ratowniczo gaśniczych, musza tylko dokończyć szkolenie przerwane ogłoszeniem stanu pandemii. Od 7 grudnia ub. roku jednostka posiada też swój sztandar.

Po uroczystej Mszy świętej w intencji Rocznicy powstania Przyparafialnej OSP w Konarzwie odbyło się ślubowanie grupy strażaków którzy nie zdążyli złożyć ślubowania w grudniu ub. roku, następnie prezes Zarządu Gminnego OSP w Karnicach przekazał na ręce „druha proboszcza” uchwałę o przyjęciu jednostki do struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Jubileusz, a więc uroczystość urodzinowa, nie może odbyć się bez okolicznościowego akcentu. Po części oficjalnej „druh proboszcz” zaprosił wszystkich do degustacji pięknie udekorowanego na tę okazję tortu.

str

Zdjęcia (19)

Podziel się:


Komentarze (0)


Pozostałe