Kolejny krok do "Polimerów Police"

  • 14.05.2020, 22:01
  • Centrum Prasowe Wojewody
Kolejny krok do "Polimerów Police"
Grupa Azoty Polyolefins S.A. może rozpocząć II etap budowy terminalu przeładunkowo – magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną w Policach. Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz podpisał decyzję zezwalającą na budowę nabrzeża i stanowiska dalbowego na terenie portu morskiego Police. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Polimery Police”.

- Projekt „Polimery Police” to jedna z największych inwestycji ostatnich lat w polskim przemyśle. Dzięki budowie fabryki w Policach Polska stanie się jednym z czołowych producentów tworzyw sztucznych w Europie, a nowy terminal paliw płynnych podniesie niezależności energetyczno-surowcową kraju - mówi wicewojewoda Marek Subocz.

 

Dzisiejsze pozwolenie obejmuje m.in. budowę pomostu przeładunkowego wraz z pomostem dojściowym (komunikacyjnym), dalb odbojowo-cumowniczych i cumowniczych, pomostów komunikacyjnych do dalb, nabrzeża (obudowa brzegu wraz z umocnioną skarpą podwodną) oraz oznakowania nawigacyjnego.

 

To już trzecia decyzja wojewody zachodniopomorskiego dotycząca inwestycji „Polimery Police”. Pierwsze pozwolenie, podpisane przez wicewojewodę Marka Subocza 23 grudnia 2019 r. obejmowało m.in. budowę dwóch kriogenicznych naziemnych zbiorników na propan o pojemności 40 tys. m3 oraz jednego kriogenicznego zbiornika naziemnego na etylen o pojemności 12 tys. m3 została 21 kwietnia br. wicewojewoda podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę części terminalu przeładunkowo – magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie portu morskiego Police.

 

Umowa na realizację projektu „Polimery Police” pomiędzy Grupą Azoty Polyoelfins a Hyundai Engineering Co., Ltd. została zawarta w Policach 11 maja 2019 r. Zakończenie inwestycji jest zaplanowane na IV kwartał 2022 r.

Projekt „Polimery Police” jest strategicznym przedsięwzięciem Grupy Kapitałowej Grupa Azoty realizowanym przez spółkę celową (SPV) Grupa Azoty Polyolefins S. A. To jedna z największych inwestycji chemicznych w tej części Europy. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie kompleksu petrochemicznego o mocy produkcyjnej 429 tys. ton polipropylenu rocznie, w którego zakres wejdą:

  • instalacja do produkcji propylenu (PDH),
  • instalacja do produkcji polipropylenu (PP),
  • terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoportu),
  • infrastruktura logistyczna,
  • instalacja pomocnicza.

 

Obie instalacje – PDH oraz PP - zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne technologie (odpowiednio: Oleflex koncernu Honeywell UOP oraz Unipol firmy Grace Technologies) umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

 

Centrum Prasowe Wojewody

Podziel się:


Komentarze (0)


Pozostałe