Muzeum Narodowe w Szczecinie

  • 13.10.2019, 13:08 (aktualizacja 13.10.2019, 13:20)
  • Daniel Źródlewski
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Propozycje: 14 - 20 października 2019. Wystawy stałe i czasowe, zajęcia...

14 PAŹDZIERNIKA | PONIEDZIAŁEK
Muzeum nieczynne
_______________________________________________________________________________


15 PAŹDZIERNIKA | WTOREK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
12.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | wstęp wolny
                Otwarcie wystawy czasowej „Kobiety w walce o niepodległość Polski”
19.00 | Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | wstęp wolny
                Spotkanie członków i sympatyków szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki
_______________________________________________________________________________

16 PAŹDZIERNIKA | ŚRODA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | Bilet edukacyjny: 3 pln
                Akademia Historii Sztuki | „Sztuka starożytnej Grecji, część II”
                Wykład Krystyny Milewskiej
17.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | Bilet edukacyjny: 3 pln
                Środa z historią Szczecina | „Eugeniusz Kwiatkowski – honorowy obywatel Szczecina – jego
                wkład w rozwój gospodarki międzywojennej i po II wojnie światowej”
                Wykład dr Agnieszki Zaremby (Książnica Pomorska w Szczecinie)
_______________________________________________________________________________

17 PAŹDZIERNIKA | CZWARTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | Bilet edukacyjny: 3 pln
                Akademia Antyczna | „Pijaństwo w późnej starożytności”
                Wykład dr Anny Lasek (Instytut Filologii Klasycznej UAM)       
_______________________________________________________________________________

18 PAŹDZIERNIKA | PIĄTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00
_______________________________________________________________________________


19 PAŹDZIERNIKA | SOBOTA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00 – 18.00 | wszystkie gmachy Muzeum Narodowego w Szczecinie | wstęp wolny
                BEZPŁATNA SOBOTA
10.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | Bilet edukacyjny: 10 pln  + zapisy (!)
                Akademia Gryfa | "Między legendą a historią. Początki Szczecina"
                Prowadząca: Ewa Kimak
12.00 | Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | Bilet: 10 zł
                Rysujemy w Muzeum | „Dynastia Gryfitów - portrety książęce”
                Prowadząca: Maryla Raban
_______________________________________________________________________________

20 PAŹDZIERNIKA | NIEDZIELA
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00


 

AKTUALNE WYSTAWY STAŁE I CZASOWE


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE PRZY WAŁACH CHROBREGO
Wystawy czasowe:
– Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999. W setną rocznicę urodzin
i dwudziestą rocznicę śmierci artysty (do 31 grudnia 2019)
– Dary ze świata Nowe zabytki w kolekcji pozaeuropejskiej MNS (do 2 lutego 2020)
Wystawy stałe:
– Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów
– W afrykańskiej wiosce
– Sztuka Afryki – między maską a fetyszem
– Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM TRADYCJI REGIONALNYCH
Wystawy stałe:
– Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku
– Stare srebra
– Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci
– Lapidarium


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE —MUZEUM HISTORII SZCZECINA
Wystawy stałe:
– Najstarsze karty z dziejów Szczecina
– Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich
– Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku
– Eugen Dekkert – muzealne atelier
– Gabinet biedermeieru
Wystawy czasowe:
– Pomorski życiorys. Genowefa Szoka – osadniczka i tkaczka (do 20 października 2019)


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY
Wystawy stałe:
– Miasto protestu – miasto sprzeciwu. Wystawa stała Centrum Dialogu Przełomy MNS
Wystawy czasowe:
– Kobiety w walce o wolność (od 15 października 2019)


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Muzeum nieczynne (remont)


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE —WYSTAWA ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI DOJAZDOWYCH W GRYFICACH
– (plenerowa) Wystawa stała

 

WYSTAWA CZASOWA
KOBIETY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI


Zapraszamy we wtorek, 15 października 2019 roku o godzinie 12.00 do Przestrzeni dialogu (poziom –1) w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomu na wernisaż „Kobiety w walce
o niepodległość Polski”. Ekspozycję będzie można oglądać do końca listopada 2019 roku. 


Wystawa zawiera 26 plansz o mądrych, silnych i niezwykłych polskich kobietach, które żyły i działały w trudnych czasach, zarówno wojny, jak i pokoju. Ilustracje i kopie dokumentów pochodzą przede wszystkim ze zbiorów: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojskowego Biura Historycznego, Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski oraz zbiorów prywatnych Tadeusza Krawczaka i Jacka Dehnela. Ekspozycję przygotowało Archiwum Akt Nowych we współpracy z Ligą Kobiet Polskich. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Patronat honorowy nad wystawą objął Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, były Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.


Wystawa czasowa: Kobiety w walce o niepodległość Polski
15.10–30.11.2019
Muzeum  Narodowe w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy

Organizatorzy:
Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Państwowe w Szczecinie,
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy

 

AKADEMIA HISTORII SZTUKI

Zapraszamy na wykład Krystyny Milewskiej „Sztuka starożytnej Grecji, część II” w ramach Akademii Historii Sztuki.

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od września 2019 do kwietnia 2020, w każdą środę.

Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Cykl obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki. Wstęp wolny.

Wykłady odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

Wstęp: 3 zł

 

ŚRODA Z HISTORIĄ SZCZECINA
EUGENIUSZ KWIATKOWSKI – HONOROWY OBYWATEL SZCZECINA – JEGO WKŁAD W ROZWÓJ GOSPODARKI MIĘDZYWOJENNEJ I PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 

Zapraszamy w środę, 16 października 2019 roku, o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego
w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina na wykład dr Agnieszki Zaremby (Książnica Pomorska
w Szczecinie) „Eugeniusz Kwiatkowski – honorowy obywatel Szczecina – jego wkład w rozwój gospodarki międzywojennej i po II wojnie światowej”. Odczyt zostanie wygłoszony w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina”. Bilet: 3 zł (bilet edukacyjny).

 

Odbudowa infrastruktury wybrzeża polskiego w 1945 roku, rozbudowa portów, stoczni oraz samych miast nabrzeżnych nie byłaby możliwa bez zaangażowania osób kierujących instytucjami powołanymi dla ich rozwoju.

Działalność inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wielkiego patrioty, na rzecz rozwoju przemysłu polskiego sięga jeszcze czasów II Rzeczypospolitej. Powstanie i rozbudowa portu w Gdyni, utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego czy praca w Zakładach Związków Azotowych w Mościcach pod Tarnowem są tego dowodem.

Po zakończeniu II wojny światowej priorytetem stało się m.in. zagospodarowanie terenu wybrzeża i odbudowanie zniszczonej gospodarki. W tym celu utworzono Delegaturę dla Spraw Wybrzeża, na czele której stanął Eugeniusz Kwiatkowski. Jego oddanie sprawom kraju przekładało się na sprawne koordynowanie prac nie tylko w miastach środkowego wybrzeża, ale i w Szczecinie. Szczególne znaczenie dla przyszłego rozwoju miasta miała wizyta Kwiatkowskiego w grudniu 1945 roku.

 

 

AKADEMIA GRYFA
MIĘDZY LEGENDĄ A HISTORIĄ.
POCZĄTKI SZCZECINA

Akademia Gryfa to cykl sobotnich spotkań dla dzieci w wieku 7–10 lat, który rozpocznie się w październiku. Raz w miesiącu słuchacze Akademii Gryfa będą podróżować po wnętrzach Muzeum Historii Szczecina, poznając dzieje naszego miasta i jego mieszkańców od czasów najdawniejszych po XX wiek. W czasie spotkań słuchacze dowiedzą się, jak na przestrzeni wieków zmieniał się Szczecin i jak wyglądało życie codzienne szczecinian – rodzina, dom, praca oraz rozrywka.

Zajęcia odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8.

Prowadząca: Ewa Kimak
tel. 91 43 15 278
[email protected]pl

 

Opłata: 10 zł od dziecka
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy.
Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych.

 

 

RYSUJEMY W MUZEUM

Rysujemy w muzeum to zajęcia cykliczne, adresowane do osób w różnym wieku, prowadzone
w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży
 oraz osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie twórczym. Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni
w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne.

Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

Prowadząca: Maryla Raban

 

Wstęp: 10 zł

Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Daniel Źródlewski

Zdjęcia (9)

Akademia antyczna
Akademia historii sztuki
Akademia Gryfa
bezpłatna sobota - wystawa Niesamowita-Słowiańszczyzna - Sławomir Lewiński
Kobiety w walce o Niepodległość - 1
Kobiety w walce o Niepodległość - 2
Kobiety w walce o Niepodległość - 3
Rysujemy w Muzeum
Środa z historią: Szczecin - inż Eugeniusz Kwiatkowski

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu ECHOmedia.info z siedzibą w Gryficach jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe