Muzeum Narodowe w Szczecinie

  • 04.10.2019, 22:40 (aktualizacja 04.10.2019, 22:48)
  • Stanisław Razmus
Muzeum Narodowe w Szczecinie Akademia historii sztuki: sztuka starożytnej Grecji
KALENDARIUM WYDARZEŃ: 7–13 października 2019

7 PAŹDZIERNIKA | PONIEDZIAŁEK
Muzeum nieczynne

_______________________________________________________________________________

8 PAŹDZIERNIKA | WTOREK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00

_______________________________________________________________________________

9 PAŹDZIERNIKA | ŚRODA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00

17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | Bilet edukacyjny: 3 pln
                Akademia Historii Sztuki | „Sztuka starożytnej Grecji, część I” | Wykład Krystyny Milewskiej

_______________________________________________________________________________

10 PAŹDZIERNIKA | CZWARTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
17.00 | Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | Bilet edukacyjny: 3 pln
                „Tożsamość rzymska a tożsamości regionalna i lokalna w rzymskim mennictwie
                prowincjonalnym I-III w. n.e.” | Prelekcję dra hab. Bartosza Awianowicza, prof. Uniwersytetu
                Mikołaja Kopernika w Toruniu

_______________________________________________________________________________

11 PAŹDZIERNIKA | PIĄTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00

_______________________________________________________________________________
 

12 PAŹDZIERNIKA | SOBOTA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00 – 18.00 | wszystkie gmachy Muzeum Narodowego w Szczecinie | wstęp wolny
                BEZPŁATNA SOBOTA
10.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | Bilety: 10 zł + zapisy (!)
                Akademia Juniora | „Sherlock Holmes na tropie. Jak było 100 lat temu? Narodziny muzeum
                i pierwsze kolekcje” | Prowadząca: Dorota Baumgarten-Szczyrska
12.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | Bilet: 10 zł
               Rysujemy w Muzeum | „Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów”        Prowadząca: Maryla Raban
16.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
                Koncert w ramach Międzynarodowych Zmagań Artystycznych Seniorów
17.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | wstęp wolny
                Koncert „Szczecin – Rio de Janeiro – Buenos Aires” | Julia Pałac (flet) oraz Fabian Cardozo
                (gitara)

_______________________________________________________________________________

13 PAŹDZIERNIKA | NIEDZIELA
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00

 

 

 

AKTUALNE WYSTAWY STAŁE I CZASOWE


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE PRZY WAŁACH CHROBREGO
Wystawy czasowe:

– Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999. W setną rocznicę urodzin
i dwudziestą rocznicę śmierci artysty (do 31 grudnia 2019)
– Dary ze świata Nowe zabytki w kolekcji pozaeuropejskiej MNS (do 2 lutego 2020)
Wystawy stałe:
– Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów
– W afrykańskiej wiosce
– Sztuka Afryki – między maską a fetyszem
– Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM TRADYCJI REGIONALNYCH
Wystawy stałe:

– Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku
– Stare srebra
– Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci
– Lapidarium
Wystawy czasowe:
– Arkadiusz Piętak „Potrzymaj mi piwo i patrz” (do 13 października 2019)


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE —MUZEUM HISTORII SZCZECINA
Wystawy stałe:

– Najstarsze karty z dziejów Szczecina
– Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich
– Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku
– Eugen Dekkert – muzealne atelier
– Gabinet biedermeieru
Wystawy czasowe:
– Pomorski życiorys. Genowefa Szoka – osadniczka i tkaczka (do 20 października 2019)


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY
Wystawy stałe:

– Miasto protestu – miasto sprzeciwu. Wystawa stała Centrum Dialogu Przełomy MNS
Wystawy czasowe:
– Kobiety w walce o wolność (od 15 października 2019)


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Muzeum nieczynne (remont)


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE —WYSTAWA ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI DOJAZDOWYCH W GRYFICACH
– (plenerowa) Wystawa stała

 

 

AKADEMIA HISTORII SZTUKI

Zapraszamy na wykład Krystyny Milewskiej „Sztuka starożytnej Grecji, część I” w ramach Akademii Historii Sztuki.

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od września 2019 do kwietnia 2020, w każdą środę.

Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Cykl obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki. Wstęp wolny.

Wykłady odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

Wstęp: 3 zł

 

 

TOŻSAMOŚĆ RZYMSKA A TOŻSAMOŚCI REGIONALNA
I LOKALNA W RZYMSKIM MENNICTWIE PROWINCJONALNYM I-III W. N.E.

Zapraszamy na wykład dra hab. Bartosza Awianowicza, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu na temat „"Tożsamość rzymska a tożsamości regionalna i lokalna w rzymskim mennictwie prowincjonalnym I-III w. n.e.”. Wykładowi będzie towarzyszyć kuratorska interwencja w wystawę stałą „Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci” – prezentacja monet antycznych z kolekcji Działu Numizmatyki Muzeum Narodowego w Szczecinie. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 października 2019 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27.

Mennictwo Imperium Rzymskiego w okresie od Oktawiana Augusta do kryzysu III w. n.e. (tj. od 30 r. p.n.e. do 284 r. n.e.) jest postrzegane głównie przez pryzmat tzw. monet imperialnych, bitych albo
w stołecznej mennicy w Rzymie, albo w działających z przerwami mennicach znajdujących się bezpośrednio pod kontrolą administracji centralnej. W tym długim okresie działało jednak łącznie ponad 200 mennic lokalnych usytuowanych na obszarach od Hiszpanii po Syrię, Mezopotamię
i Arabię. Ta bogata tak pod względem ilościowym, jak i zróżnicowania motywów produkcja mennicza obejmuje zarówno monery kolonii rzymskich, chętnie przywołujących mitycznych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa, Eneasza, a także postaci cesarzy i ich symboli, jak i zunifikowane monety produkowane na użytek całych prowincji (szczególnie w Aleksandrii i w Antiochii nad Orontesem), wreszcie monety typowo lokalne, będące często nośnikiem promocji lokalnych bóstw, budowli
i wydarzeń. Celem wykładu jest przybliżenie najważniejszych motywów pojawiających się na monetach bitych w prowincjach w pierwszych trzech wiekach Cesarstwa.

 

BARTOSZ AWIANOWICZ pracuje jako profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Katedrze Filologii Klasycznej Wydziału Humanistycznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują retorykę starożytnego Rzymu i jej recepcję oraz oratorstwo we wczesnej epoce nowożytnej (XV-XVIII w.): przełożył i opracował m.in. dialog Cycerona O mówcy (wyd. Marek Derewiecki: Kęty 2010), łaciński panegiryk Eliasza Pielgrzymowskiego Apostrofa panegiryczna (wyd. Neriton: Warszawa 2012) i Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami Andrzeja Patrycego Nideckiego (wyd. Sub lupa: Warszawa 2016), opracował też O inwencji retorycznej tegoż autora (wyd. IBL PAN: Warszawa 2013), nadto wydał książkę (Toruń 2008) i kilkadziesiąt artykułów i rozdziałów w książkach poświęconych łacińskim podręcznikom retorycznym. Od roku 2005 zajmuje się również numizmatyką antyczną. Efektem tych zainteresowań są książki: Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (wydana trzykrotnie w Toruniu w 2006, 2007 i 2010 r.), Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (wyd. Literat: Toruń 2010) i Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa, t. I : Kompendium tytulatur i datowania (Wydawnictwo Naukowe UMK: Toruń 2017 i wyd. poprawione i poszerzone: 2019) oraz ponad 20 artykułów, wydanych
w czasopismach i tomach wydanych w Polsce, Niemczech, Włoszech i Korei Południowej. Jest też pomysłodawcą i głównym organizatorem Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej, które od 2010 roku miały już 19 edycji.

 

 

AKADEMIA JUNIORA

Akademia Juniora to cykl sobotnich spotkań opracowanych z myślą o dzieciach w wieku 7–12 lat.
Na zajęcia zapraszamy zarówno dzieci, które wcześniej uczestniczyły w Akademii Malucha, jak i te, które chciałyby poznać świat sztuki oraz liczne skarby skrywane w muzealnych wnętrzach. Każde spotkanie trwa około dwóch godzin i obejmuje dwie części: pierwszą realizowaną na salach wystawowych z wykorzystaniem wybranych eksponatów i drugą, na którą składają się zajęcia plastyczne związane z przygotowanym tematem.

W ramach zajęć muzealnych słuchacze Akademii będą mogli pogłębić swoją dotychczasową wiedzę
i poznać nowe zagadnienia związane z historią sztuki. Dzieci odbędą fascynującą podróż w czasie
i przestrzeni. Poznają polskie tradycje i zwyczaje oraz kulturę innych narodów. W trakcie zajęć będą miały niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć, dotknąć, a nawet przymierzyć przedmioty prezentowane na co dzień na wystawach lub przechowywane w magazynach muzealnych. Każdy słuchacz Akademii Juniora otrzyma specjalną kartę pracy z tematyką zajęć, a za każdy udział w spotkaniu otrzyma specjalny znaczek. Na zakończenie cyklu warsztatów realizowanych w ramach Akademii wytrwali uczestnicy otrzymają Dyplomy Słuchacza Akademii Juniora.

 

Zajęcia odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

 

Prowadząca: Dorota Baumgarten-Szczyrska

tel. (+48) 91 43 15 270

[email protected]

 

Wstęp: 10 zł

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych

 

 

 

RYSUJEMY W MUZEUM

Rysujemy w muzeum to zajęcia cykliczne, adresowane do osób w różnym wieku, prowadzone
w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży
 oraz osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie twórczym. Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni
w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne.

Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

Stanisław Razmus

Zdjęcia (4)

Akademia juniora: narodziny muzeum
Koncert Szczecin, Rio de Janeiro, Buenos Aires
Rysujemy w muzeum: Antyczne korzenie Europy
Tożsamość Rzymska - wyklad

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu ECHOmedia.info z siedzibą w Gryficach jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe