Przetarg: Dowóz uczniów

Burmistrz Nowogardu ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie zadania „ Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r.”

Termin składania ofert do 04 sierpnia 2020r. godz. 11:00 w biurze podawczym gminy.

Termin realizacji zadania od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r.

Szczegóły na stronie www.bip.nowogard.pl


Zdjęcia (1)