Nowogard: przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Lipowej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek o nr ewidencyjnych 357, 362/3 i 362/11 o łącznej pow. 1192 m2 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2  m. Nowogard przy ul. Lipowej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00019307/7 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2019r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

 

Cena wywoławcza nieruchomości   -  84.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 8.400,00 zł najpóźniej do dnia 07.01.2019r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji              i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.   

 

 

 Burmistrz Nowogardu

        Robert Czapla  

  • TAGI:

Zdjęcia (2)

60X XXX XXX pokaż numer telefonu
[email protected]