Pracownia Akustyczno-Środowiskowa EKO-POMIAR

Oborniki 64-600
Bogdanowo 11D 5

Firma EKO - POMIAR wykonuje pomiary hałasu w środowisku oraz w przemyśle, które obejmują: zakłady przemysłowe, stacje paliw, centra handlowe, oczyszczalnie ścieków, kurniki i hodowle drobiu. Analizy pracowników firmy pozwalają na późniejsze wdrażanie procedur niezbędnych do prawidłowej ochrony. Można skutecznie wdrażać systemy niwelujące poziom hałasu. Dodatkowo, firma prowadzi również pomiary hałasu komunikacyjnego i hałasu w budynkach. Ocenie akustycznej podlegają: hałas instalacji wodnej, hałas z central wentylacyjnych, hałas komunikacyjny z blisko zlokalizowanych dróg, hałas przemysłowy z fabryk, a także hałas z dyskotek, pubów i barów.


Pracownia Akustyczno-Środowiskowa EKO-POMIAR