Transprojekt Geotechnika - badania geologiczne gruntu i sondowania

Poznań 60-965
Chłapowskiego 29

Transprojekt Geotechnika to firma świadcząca kompleksowe usługi geologiczne. Jednym z przedmiotów działalności firmy są wyspecjalizowane badania terenowe. Zaliczają się do nich: wiercenia ręczne i mechaniczne, sondowania dynamiczne, sondowania statyczne, pobieranie prób gruntów i wód gruntowych, wykonywanie odkrywek fundamentów oraz sprawdzanie nośności podłoża gruntowego. Dodatkowo, firma poszerza swoją działalność o działania w zakresie ochrony środowiska poprzez określanie warunków gruntowo - wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Drugą specjalizacją w tym zakresie są wiercenia i badania gruntu określające strefę zanieczyszczonego podłoża gruntowego.


Transprojekt Geotechnika - badania geologiczne gruntu i sondowania