Zabytek Zadbany

Bydgoszcz 85-039
ul. Hetmańska 38

Stowarzyszenie Ochrony Dzidzictwa Materialnego propaguje stosowanie nowej technologii, wysokie efekty ekologiczne oraz inne ważne aspekty. Stowarzyszenie podejmuje działania, do których mozna zaliczyć organizowanie konkursów, udzielanie informacji o firmach zrzeszonych w Stowarzyszeniu, promocja firm, organizowanie pokazów, wystawy, konferencje, seminaria oraz wiele innych działanń.