Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk

Zamość 22-400
ul. P.S. Wyszyńskiego 4

Kancelaria prawa kanonicznego Magdalena Furmańczuk świadczy pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Pierwszy etap to weryfikacja i ocena stanu faktycznego sprawy, wraz z wszystkimi okolicznościami. Później, usługi adwokata kościelnego obejmują dokonywanie czynności dotyczących postępowania w sądach I oraz II instancji. Doświadczenie pracowników kancelarii pozwala na poprawność formalną i merytoryczną sporządzonych pism procesowych. Usługi kancelarii obejmują również selekcję i ocenę materiału dowodowego pod kątem jego istotności. Są to świadczenia kompleksowe, dzięki jakim rozwód kościelny przebiega w nieco mniej stresującej atmosferze.