Limspaw

Wrocław
Aleja poprzeczna 36

Mowa tu o zróżnicowanym poziomie nauczania i o tym, że tego typu kursy pod wieloma względami się od siebie różnią. Nie każdy spawacz może spawać na wysokości, a w niektórych przypadkach spawacze wysokościowi są potrzebni i co najważniejsze lepiej opłacani od normalnych spawaczy. Zasada ta dotyczy też spawaczy, którzy spawają spore stalowe belki w hali produkcyjnej. Każdy z tych spawaczy dosłownie musi we wzorowy sposób wykonać własną pracę, która następnie jest sprawdzana.

  • TAGI: