Punkt Tłumaczeń Marcin Kwiatkowski

Wrocław 50-077
ul. Kazimierza Wielkiego 15/7

Punkt Tłumaczeń Marcin Kwiatkowski specjalizuje się w tłumaczeniach przysięgłych, które mają moc prawną. Punkt realizuje także przekłady ustne oraz zwykłe. Tłumaczenia robione są z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski. W ramach tłumaczeń uwierzytelnionych, przekładane są wszystkie oficjalne dokumenty urzędowe, pisma sądowe, dokumenty samochodowe jak i również akty notarialne.

Tłumaczenia przysięgłe potwierdzane są stosowną pieczęcią oraz podpisem. Akceptowane są one przez oficjalne organizacje i instytucje państwowe. W ramach przekładów uwierzytelnionych znajdują się również akty zgonu, ślubu, urodzenia oraz chrztu, dokumenty medyczne i zaświadczenia lekarskie. Wśród tłumaczeń przysięgłych znajdują się również umowy zakupu, umowy o pracę, a także umowy cywilnoprawne.

Punkt Tłumaczeń Marcin Kwiatkowski przekłada także dowody osobiste, paszporty a także dowody rejestracyjne. Techniczne tłumaczenia również są realizowane. Należą do nich normy, certyfikaty, gwarancje oraz instrukcje obsługi.

Punkt Tłumaczeń Marcin Kwiatkowski