Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska

Szczecin 70-812
Pomorska 66

Kancelaria komornicza działająca przy Sądzie Rejonowym prowadzi postępowania windykacyjne na podstawie wniosków składanych przez firmy, osoby prywatne oraz instytucje. Siedziba kancelarii mieści się przy ul. Pomorskiej 66, biuro czynne jest od poniedziałku do piątku. Komornik sądowy odzyskuje długi na podstawie wyroków sądowych, które są prawomocne. Skuteczna windykacja długów obejmuje tutaj odzyskiwanie należności z nieopłaconych faktur, świadczeń alimentacyjnych, rat kredytowych, pożyczek. Komornik zapewnia odzyskiwanie wierzytelności w oparciu o wycenę majątku należącego do dłużnika. Kancelaria ogłasza i prowadzi licytacje komornicze. Udział w licytacjach mogą wziąć osoby, które wpłacą rękojmię w ustalonej kwocie.