Biura i powierzchnie medyczne na wynajem - Nobel Tower

Poznań 60-529
Jana Henryka Dąbrowskiego 77A

Startup to młoda firma założona przez jednego lub więcej przedsiębiorców w celu opracowania unikalnego produktu lub usługi i wprowadzenia go na rynek. Typowy startup ze swej natury jest operacją skromną, z początkowym finansowaniem od założycieli lub ich przyjaciół i rodzin. Startup to młoda firma, która dopiero zaczyna się rozwijać. Startupy są zwykle małe, początkowo finansowane i obsługiwane przez garstkę założycieli lub jedną osobę. Na wczesnych etapach wydatki firm typu start-up zwykle przewyższają ich przychody, ponieważ pracują nad rozwojem, testowaniem i marketingiem swojego pomysłu.