Zircone - Sklep z ozdobami na paznokcie: cyrkonie, diamenciki, kryształki

Węgorzewo 11-600
ul. Jasna 36G 36G

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany w bezpośredni sposób z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZIRCONE Karol Wild, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8451195085, REGON 790357517. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.