Vir2all

Warszawa 02-495
Górna Droga 2

Każdy człowiek powinien wiedzieć jak postępować w razie wypadku. Niezbędna jest wówczas wiedza dotycząca resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wiadomo, że do przyjazdu karetki pogotowania ratunkowego, osoba będąca świadkiem zdarzenia winna udzielić pierwszej pomocy. Czym jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz jak poprawnie udzielić pierwszej pomocy? Te informacje można uzyskać na portalu http://lifestylee.pl/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-czyli-pierwsza-pomoc-krok-po-kroku/