Kurs RODO Katowice

Poznań 60-837
Ul. Mickiewicza 33/41

Maksymalnie praktyczny, czterodniowy Kurs RODO, przygotowujący do pełnienia funkcji IOD, a także do samodzielnego wdrażania i stosowania unijnego rozporządzenia RODO. Stanowi też znakomite uzupełnienie kompetencji już powołanych IOD