SkladnikiFiltra

Warszawa 00-001
Filtrowa

Warto wiedzieć, że wkład filtrujący ma w sobie określoną mieszankę czynników, których zarówno bezpieczeństwo, jak również skuteczność potwierdziły różnorodnego typu doświadczenia dydaktyczne i laboratoryjne. Jednym spośród najistotniejszych czynników jest węgiel aktywny. W czasie procesu filtracji woda, jaka przechodzi przez złoże filtracyjne pozbawiona zostaje chloru, a także poszczególnych pestycydów oraz związków organicznych. Kolejnym istotnym czynnikiem jest żywica jonowymienna.