Twój e-pit

Warszawa

Polega na automatycznym wygenerowaniu rocznego zeznania podatkowego dla osób fizycznych na podstawie danych, uzyskanych od pracodawców, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje dla podatnika deklaracje PIT-37 lub PIT-38. Zeznanie podatkowe zostanie automatycznie rozliczone do 30 kwietnia.