oFotowoltaice

Warszawa 00-001
Szkolna

Degradacja otoczenia przyrodniczego, której obserwatorami są nasze pokolenia i zużywające się źródła paliw kopalnych powodują, że od dłuższego już okresu spoglądamy pozytywnie na zyskiwanie prądu ze źródeł odnawialnych. Szczególnie ważny jest tu również fakt bezpieczeństwa energetycznego, jakie każde państwo stara się sobie zapewnić. Niekorzystnym bo jest uniezależnienie się np. od gazowego monogamisty, przez to uczeni oraz inżynierowie, także w Polsce, starają się przekonywać polityków odpowiedzialnych za gospodarkę oraz środowisko do skupienia uwagi na takich źródłach energii jak wiatr, woda i Słońce.