BV Grupa - outsourcing i bezpieczeństwo IT, audyty informatyczne

Józefosław 05-509
Ogrodowa 32B

W BV Systemy oferujemy doradztwo IT na najwyższym poziomie. Usługi doradcze obejmują: przeprowadzenie wieloobszarowego audytu w firmie, inwentaryzację systemu IT, strategię uporządkowania systemu IT, analizę procesów biznesowych w firmie, opracowanie strategii rozwoju infrastruktury IT pod kątem usprawnienia procesów biznesowych lub redukcji kosztów, możliwość nadzoru i prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o stworzoną strategię, analizę infrastruktury i kosztów w firmie, optymalizację wydatków, a także opracowanie strategii rozwoju infrastruktury IT pozwalającej na zredukowanie kosztów. Klienci korzystający z Naszego doradztwa świadczą usługi na wysokim poziomie.


BV Grupa - outsourcing i bezpieczeństwo IT, audyty informatyczne