Burmistrz Nowogardu ogłasza przetarg: „Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego"

Burmistrz Nowogardu zaprasza w trybie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579) do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego – etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek3”. Termin składania ofert upływa 16.05.2018 r. o godz. 09:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.nowogard.pl oraz http://www.bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/428.dhtml

Burmistrz
Robert Czapla

Zdjęcia (1)

55X XXX XXX pokaż numer telefonu
contact@arcontact.pl